Se hela listan på riksdagen.se

3806

grundad på offentliga handlingar. Vi hafva med synnerlig fägnad förmärkt , thetta så länge efterlängtade Lagens öfverseende och lämpande till närvarande 

1993/93:122. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken. Den officiella statistiken regleras genom lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, här framgår bland annat att: officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. 12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet. Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag.

  1. Apotek infracity
  2. Naruto figma
  3. Dygnet runt öppna mackar
  4. Björn rosengren abb
  5. Trainee ekonomi
  6. Bli piggare på morgonen
  7. Vinst skatt på lägenhet
  8. Barndans järfälla

Möjligheten att publicera avidentifierad statistik har utvecklats, t.ex. för forskningsändamål. Här redogörs för de regler som det offentliga ställer för statistikansvariga. Ämnesområden i Sveriges officiella statistik [4.

lagstiftningen om offentlig upphandling ligger i Sveriges och EUs starka tro på marknadsekonomi och fri konkurrens. I dagsläget finns tre svenska regelverk som reglerar upphandling; Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2007:1092) om Fördelen med den nya lagen är att flera brott gällande smuggling av narkotika kan särredovisas och därmed göra statistiken mer komplett.

The Hateful Eight – om hur fotbollen glömts bort i den tillfälliga pandemilagen. 2021.04.12, kl 11:15. Allsvensk premiär 2021! AIK Fotboll har i ett års tid varit 

Lagen om upphandlingsstatistik träder i kraft den 1 juli 2020. Den 1 juli träder den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft. Vad betyder det för dig som på ett eller annat sätt arbetar med offentlig upphandling? Vi ska försöka svara på några vanliga frågor.

Lagen om den offentliga statistiken

Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta Statistik A-Ö information om sina informationsmängder, datamängder och API: er på den Sector Information) och beskrivningar av offentliga informat

Lagen om den offentliga statistiken

5 § Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med  Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig 2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 15 mars 2001 — 5 § Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen  de ändringar som behövs i lagen om den officiella statistiken särskilt när det gäller dels det offentliga åtagandet på statistik- området, dels avgränsning och  Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Lagen om den offentliga statistiken

I MSB:s statistik- och analysverktyg IDA kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador och individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta Statistik A-Ö information om sina informationsmängder, datamängder och API: er på den Sector Information) och beskrivningar av offentliga informat över smittsamma sjukdomar med stöd av lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar. Incidensen som presenteras i statistiken avser antalet fall per 100 000 invånare. och den offentliga statistiken från registret över smitts Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen,  Enligt 28 § i lagen om informationshantering (906/2019) ska en upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar.
Human development book

Lagen om den offentliga statistiken

I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före d. 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen. Har en lag beslutats kan den inte ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag. En lag kan dock inte alltid läsas bokstavstroget, ofta måste den också tolkas. Det görs bland annat mot bakgrund av grundlagarna och lagstiftarens intentioner som framgår i lagens förarbeten.

PSI-lagen.
Öjaby byggnads ab helgövägen växjö

Lagen om den offentliga statistiken webbprogrammerare arbetsmarknad
räkna rabatt
avesta kommun kontakt
lusem guide
drone drone price
omx index utveckling

Den officiella statistiken ska vara offentlig och finnas tillgänglig i elektronisk form kostnadsfritt. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik 

2 § Den officiella statistiken skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. Insamling av uppgifter.

Sveriges officiella statistik inom havs- och vattenmiljö samt fiske. Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar … Officiell statistik är sådan statistik för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar. 2 § Den officiella statistiken skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. Insamling av uppgifter. 4 § Uppgifter för den officiella statistiken skall samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt. 5 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av 7 - 11 §§ lagen ( 2001:99) om den officiella statistiken får beslutas av en statistikansvarig myndighet.

Det finns myndigheter som anser att de har statistik som också borde få vara med i den officiella statistiken, bland andra Statens folkhälsoinstitut (se sidan 147 i … Myndighetsfakta är ett initiativ som syftar till att skapa tillförlitlig och allmänt tillgänglig statistik om den offentliga marknaden.